Saker fra musikkpressa

Bloggeren, vinylsamleren og arkivisten VinylKnut har utarbeidet Norsk Musikkavisindeks. I indeksen er det oppført 32 artikler eller notiser fra norsk musikkpresse i perioden 1980 til 1992 som nevner Babij Jar, hvorav de fleste kan leses via direkte lenker til Nasjonalbibliotekets arkiv.

En del av stoffet overlapper med ting som er lagt ut her, men for eventuelle komplettister vil indeksens Babij Jar-oppføringer uansett være av interesse. 

Klikk her for å søke fram artikler om Babij Jar i Norsk Musikkavisindeks.
 
 
 
 
 
cropped-babij-logo-23.png
Reklame